اپلیکیشن حسابداری و مدیریت انبار

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن حسابداری و مدیریت انبار

مهارت های استفاده شده : php – mysql – java

توضیحات : این برنامه برای انجام امور حسابداری و انبارداری یک مجموعه تولیدی تهیه شده است. از امکانات این برنامه میتوان به مدیریت کالاها، مدیریت مشتریان و… اشاره کرد!


اسکرین شات از برنامه :