اپلیکیشن مدیریت پرسنل کارگاه

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن مدیریت پرسنل کارگاه

مهارت های استفاده شده : php – mysql – java

توضیحات : این برنامه برای مدیریت پرسنل یک کارگاه موزاییک کاری نوشته شده است. از امکانات این برنامه میتوان به مدیریت کارگران، مدیریت کارهای انجام شده، ویرایش و حذف اطلاعات، گزارش گیری کامل و حرفه ای به صورت روزانه،ماهانه و سالانه به تفکیک هر کارگر اشاره کرد.

‌ ‌

اسکرین شات از برنامه :