اپلیکیشن سفارش غذا برای رستوران

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن سفارش غذا برای رستوران

مهارت های استفاده شده :  php – bootstrap – mysql – flutter – sms verify – online payment – push notification

ادامه مطلب »

اپلیکیشن مدیریت محتوای پزشکی و پرستاری

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن مدیریت محتوای آموزشی

مهارت های استفاده شده :  php – bootstrap – mysql – flutter – sms verify – online payment – push notification

ادامه مطلب »

اپلیکیشن مدیریت محتوای آموزشی

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن مدیریت محتوای آموزشی

مهارت های استفاده شده :  php – bootstrap – mysql – flutter – sms verify – online payment – push notification

ادامه مطلب »

اپلیکیشن طرح درمان دندانپزشکی

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن طرح درمان دندانپزشکی

مهارت های استفاده شده : php – mysql – flutter – push notification

ادامه مطلب »

اپلیکیشن بورسیه یاب

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن بورسیه یاب برای رشته های مختلف دانشگاهی

مهارت های استفاده شده : php – mysql – flutter

ادامه مطلب »

اپلیکیشن مدیریت مشتریان، فروش اکانت و محصولات

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن مدیریت مشتریان و فروش اکانت و فروش محصولات آهنگ و پلی بک

مهارت های استفاده شده : php – bootstrap – mysql – flutter – sms verify – online payment

ادامه مطلب »

اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا

مهارت های استفاده شده : php – mysql – flutter

ادامه مطلب »

اپلیکیشن مدیریت پرسنل کارگاه

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن مدیریت پرسنل کارگاه

مهارت های استفاده شده : php – mysql – java

ادامه مطلب »

اپلیکیشن حسابداری و مدیریت انبار

نام اپلیکیشن : اپلیکیشن حسابداری و مدیریت انبار

مهارت های استفاده شده : php – mysql – java

ادامه مطلب »